so_logo.png
ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

СПОРТ

ИСТОРИЯ

С Укази № 3398 и № 3399 от 11 декември 1987 година на Държавния съвет на Народна република България се обнародват Закон за прекратяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и закон за създаване на общини в гр.София, считано от 28 февруари 1988 година. Броят, границите и наименованията им се определят с Указ № 23405 от 5 февруари 1988 година. Съгласно неговите разпоредби в Столицата се създават 24 общини.

От бившия Районен народен съвет “Девети септември” се сформират три по-малки структурни единици – “Витоша”, “Нови Искър” и “Панчарево”.

Новосъздаденият Общински народен съвет “Панчарево” е “местен орган на държавната власт и народното самоуправление” в общината. Съставът му се избира за срок от две години и половина. Той е юридическа личност и в рамките на своята компетентност приема решения, правилници и инструкции. Негов изпълнителен и разпоредителен орган е Изпълнителният комитет /ИК/ в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове. На заседанията на ИК се поканват и присъстват и прокурори. ИК свиква сесии на ОбНС най-малко шест пъти в годината. Подготовката на сесиите се извършва от него в сътрудничество с постоянните комисии, народните съветници и обществените организации и при участието на специалисти и граждани.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ...

ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на район Панчарево има общо 9училища, от които две средни училища (СУ), седем основни училища (ОУ) , както и общо седем детски градини ( ДГ ) и една детска ясла (ДЯ )

 УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
КУЛТУРА

ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

СПОРТ

СПОРТНИ БАЗИ, ЦЕНТРОВЕ И СТАДИОНИ

На територията на район „Панчарево”, на ул. „Самоковско шосе”, са разположени Спортен комплекс с басейн и тенис–кортове „Чери” и спортно-развлекателен комплекс „Корали”. По бреговете на Панчаревското езеро има и действащи спортни бази за развитие на гребни спортове. Там е разположена и Националната гребна база. Район Панчарево разполага с пет многофункционални спортни площадки, които се намират в селата Панчарево (двора на 83 ОУ), Лозен, Герман (до стадиона), Бистрица (до стадиона), Казичане (до ЦДГ 3) и няколко стадиона в селата – Бистрица, Железница, Кокаляне, Герман, Казичене, Кривина, Лозен и Долни Пасарел, на които се провеждат предимно състезания на регионално ново (с изключение на спортния комплекс в с. Бистрица и местния футболен клуб, играещ във „В” група).


РЪКОВОДСТВО НА РАЙОНА

Димитър Сичанов

кмет

Стефка Ризова

заместник кмет

СЪБИТИЯ
Виж всички...

НОВИНИ Виж всички...

31523 baner iSofMap 1180x150

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис