so_logo.png
ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

СПОРТ

ИСТОРИЯ

С Укази № 3398 и № 3399 от 11 декември 1987 година на Държавния съвет на Народна република България се обнародват Закон за прекратяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и закон за създаване на общини в гр.София, считано от 28 февруари 1988 година. Броят, границите и наименованията им се определят с Указ № 23405 от 5 февруари 1988 година. Съгласно неговите разпоредби в Столицата се създават 24 общини.

От бившия Районен народен съвет “Девети септември” се сформират три по-малки структурни единици – “Витоша”, “Нови Искър” и “Панчарево”.

Новосъздаденият Общински народен съвет “Панчарево” е “местен орган на държавната власт и народното самоуправление” в общината. Съставът му се избира за срок от две години и половина. Той е юридическа личност и в рамките на своята компетентност приема решения, правилници и инструкции. Негов изпълнителен и разпоредителен орган е Изпълнителният комитет /ИК/ в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове. На заседанията на ИК се поканват и присъстват и прокурори. ИК свиква сесии на ОбНС най-малко шест пъти в годината. Подготовката на сесиите се извършва от него в сътрудничество с постоянните комисии, народните съветници и обществените организации и при участието на специалисти и граждани.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ...

ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на район Панчарево има общо 9училища, от които две средни училища (СУ), седем основни училища (ОУ) , както и общо седем детски градини ( ДГ ) и една детска ясла (ДЯ )

 УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
КУЛТУРА

ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Какво/Кога Местоположение
Вълшебните приказки на Ш...
На 23.01.18
Читалище „Свети Цар Борис I - 1909" - с.Бистрица
Среща с професор Емилия Р...
На 29.01.18
Читалище „Виделина - 1908" - с. Панчарево
СПОРТ

СПОРТНИ БАЗИ, ЦЕНТРОВЕ И СТАДИОНИ

На територията на район „Панчарево”, на ул. „Самоковско шосе”, са разположени Спортен комплекс с басейн и тенис–кортове „Чери” и спортно-развлекателен комплекс „Корали”. По бреговете на Панчаревското езеро има и действащи спортни бази за развитие на гребни спортове. Там е разположена и Националната гребна база. Район Панчарево разполага с пет многофункционални спортни площадки, които се намират в селата Панчарево (двора на 83 ОУ), Лозен, Герман (до стадиона), Бистрица (до стадиона), Казичане (до ЦДГ 3) и няколко стадиона в селата – Бистрица, Железница, Кокаляне, Герман, Казичене, Кривина, Лозен и Долни Пасарел, на които се провеждат предимно състезания на регионално ново (с изключение на спортния комплекс в с. Бистрица и местния футболен клуб, играещ във „В” група).


РЪКОВОДСТВО НА РАЙОНА

Димитър Сичанов

кмет

Стефка Ризова

заместник кмет

Кирил Москов

секретар на района

СЪБИТИЯ
Виж всички...

НОВИНИ Виж всички...

31523 baner iSofMap 1180x150

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис