Контрол по строителството

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Видна издавания документ

Срок за изпълнение на услугата (в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

          7

8

9

10

11

12

Освидетелстване състоянието на сгради като опасни или самосрутващи

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Актуална скица на имота

констативен протокол

30

х

х

х

х

х

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys