ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

"Зона за отдих"

С цел опазване на екосистемата около Панчаревското езеро по Градоустройствения план на гр. София и Столична община е създадена зона за отдих „Панчарево“, обхващаща крайбрежието на езерото, при надморска височина 600 – 630 m. и прилежащата между бреговете му и бул. Самоковско шосе паркова територия. Включва части от две населени места – Панчарево и Кокаляне. Тази зона се използва за водни спортове, риболов и балнеолечение. Има плажна ивица с дължина 1300 метра, която е обособена в южния край на езерото откъдето се свързва с тематичния “Воден Парк Искър”, част от системата “Отдих” на Столична община и със Защитена зона “Плана”, част от националната екологична мрежа “Натура 2000″.

През 2016 г. Столична община и Район Панчарево изградиха нова велоалея покрай Панчаревското езеро. Поставено беше улично осветление по цялата дължина на алеята, изградени бяха нови кътове за отдих.В рамките на кампаниите „Пролетно почистване" на Столична община и Кампанията на BTV "Да изчистим България за един ден", ежегодно се събрат купища битови отпадъци, почистват се нерегламентирани сметища, засаждат се дръвчета в района,а като през 2018 г. беше възстановена пътеката със стълби и изградена нова подпорна стена за пешеходен достъп до автобусна спирка „Кокалянско ханче“ при Болница Кокаляне.

Минерални извори

В района на минералните извори функционира балнеолечебница и спортно-развлекателен комплекс с фитнес, СПА център и ресторант. Минералната вода е гореща (47 °С), с дебит 12 l/s, слабо минерализирана (0,495 g/l), хидрокарбонатнокалциева и магнезиева. Използва се срещу заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични и стомашно-чревни. Минералната вода захранва четири басейна /два вътрешни в сградата на панчаревската баня и два външни в открития минерален плаж на брега на езерото/, които са и единствените регламентирани до този момент обекти за къпане в района.

Спорт

Национална гребна база „Средец“ на брега на Панчаревското езеро е най-старото специализирано спортно съоръжение в България за провеждане на тренировки и състезания в гребните дисциплини. Била домакин на две световни купи – през 1977 и 1981 година. В момента представлява модерен спортно-възстановителен център с хотелска част, ресторант-бирария, суши бар, сладкарница, модерен спа център, фитнес и зала за танци.

Местността „Плажа“ в южния край на езерото предлага многобройни места за пикник край река Искър, ресторант детски кът и водоем за платен риболов, който е най-добрият в България, както по отношение на инфраструктурата и оборудването, така и от гледна точка на допълнителните развлечения, които предлага. Обширната зелена площ е удобна за практикуване на различни игри на открито, като хандбал, тенис, волейбол, футбол на малки вратички, както и за забавление на най-малките. През 2018 г. районната администрация облагороди "Зоната за отдих", чрез възстановителни мероприятия на отделните кътчета за отдих и отмора.

"Натура 2000"

От местността „Плажа“ започва и защитена зона „Плана“, която е включена в екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по директивата за местообитанията. Обхваща част от Плана планина и прилежащия участък от река Искър, между яз. Искър и Панчаревското езеро. Този участък представлява важен биокоридор за редки видове риба, които са намерили убежище от язовирите в реката. Зоната е богата на бозайници, земноводни, влечуги и безгръбначни. Плана е важен коридор за кафявата мечка, който свързва Старопланинската с Рило-родопската популация на този вид.

Достъпа до зоната за отдих „Панчарево“ се осъществява посредством редовни автобусни линии на градския транспорт  № 1; № 3 и № 4 от кв. “Гео Милев”, ж.к “Младост”, кв. “Горубляне”, както и по алеи от парк-комплекс “Камбаните” и с. Герман.

Екопътеки

Панорамната пътека (екопътека „Панчаревско езеро) е една от първите прокарани туристически алеи в Лозенската планина, още в края на 50-те години на миналия век и една от най-популярните. Започва в края на село Герман, при стената на езерото и навлиза в планината като в общи линии следи очертанията на склона над водата и обиколния път покрай езерото. Пo маршрута са изградени няколко места за почивка от доброволци, които разкриват невероятни гледки към Витоша, Плана планина, София и цяло Панчарево. Вторият етап на маршрута е по-полегат и се спуска от бивша хижа на „Кремиковци“ до обиколния път при ВЕЦ „Кокаляне“. 

Екопътека „Бистрица“ е маркирана през 2008 година и свързва района на с. Бистрица в подножието на Витоша със с. Кокаляне и Цар Ясеновата пътека към крепостта Урвич. Започва от края на ул. Стефан Стамболов в долния край на Бистрица и завършва във високата част на Кокаляне, в началото на асфалтовия път за поделението над селото. 

Екопътека “Лозенска планина” е открита през 2010 година. Създадена е по проект „Зелена пътека за Европа”, който се изпълнява от Асоциация ЕИКИ, финансиран по програма „Европа” на Столична община в сътрудничество с район “Панчарево”. За облагородяването на обектите са се включили и много младежи доброволци. Трасето на екопътеката почти изцяло съвпада с това на старата маркирана пътека от с. Лозен за с. Долни Пасарел”. 

В тази част на Лозенската планина, на склоновете с южно изложение климатът е мек, с по-високи средногодишни температури. Пътеката минава през характерна дъбова гора, примесена на места със млади гори от черен бор.

Крепостта Урвич

Историческата местност „Урвич“ е разположена в Панчаревския пролом на река Искър, в живописен меандър обявен за природна забележителност. Самата укрепена територия заема хребета „Средобърдье“ в близост до пресечната точка на трите планини – Лозенска, Плана и Витоша. Намира се на 21 км от центъра на София, по пътя за Самоков, в рамките на Столична община.Именно в тази труднодостъпна местност са разположени средновековната крепост „Урвич“, крепостната черква „Св. Илия“ и Урвичкия манастир „Св. Никола – Летни“.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys