Новини

От Министерството на околната среда и водите е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000301 "Черни рид". Защитената зона е разположена в землищата на с. Пасарел, община Столична, с. Венковец, с. Венковец, с. По...
Прочети повече...

Отлага се обявеното за днес представянена проект за подробен устройствен план и план-схеми: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение...
Прочети повече...
© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys