Новини

Информационна среща за подмяна на отоплителните уреди в с. Бистрица

21. октомври 2021 г. Информационен ден на открито ще се проведе в на площада в с. Бистрица на 25. октомври 2021 г. от 13:00 до 15:30 ч. По време на срещата представители на Столичната община и на администрацията на СО - район “Панчарево” ще представят информация за напредъка по проект  BG16M10P002-5,003-0001 “Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ .

Всеки, които желае да зададе въпросите си за подмяната на уредите и за новите възможности за кандидатстване, може да отиде и да получи информация на място.

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys