Новини

Обществено обсъждане за отдаване за 10 години на стадиона в с. Железница

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ обявява, че на основание чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд- София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. във връзка с Решение № 138 от 23.02.2023 г. по Протокол № 71, точка 25, по Доклад СОА22-ВК08-18266 – [32]/ 15.02.2023г. на Столичния общински съвет и в съответствие с писмо № РПН23-ВК08-355/ 06.03.2023 г. е издадена Заповед с № РПН23-РД09-46/ 11.05.2023 г. на кмета на СО – район „Панчарево“ Николай Гюров относно провеждане на процедура по обществено обсъждане за:

1. безвъзмездно предоставяне за срок от 10 години на Спортен обект - стадион в район „Панчарево“, с. Железница, м. “Корубище“, кв. № 22, втора категория от районно значение, УПИ I – за спорт целия с площ 29 964 кв. м., представляваща части от ПИ 29150.7102.930 с площ от 12 409 кв. м., а 155 кв. м., извън УПИ I – за спорт и ПИ 29150.7102.982 с площ от 573 кв. м., заедно с едноетажна жилищна сграда с ПИ 29150.7102.930.1 с площ 96 кв. м., с АОС 5032/ 24.11.2014 г., публична общинска собственост с предназначение – спорт, според разпоредбите на „Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“.
Мотивирани заявления, становища, мнения и предложения се приемат в срок до 17:00 ч. на 26.05.2023 г, в деловодството на СО - район „Панчарево“ или на електронна поща с адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заповедта е поставена на информационното табло в сградата на районната администрация с адрес: 1137 София, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

ВИЖ ЗАПОВЕДТА

 

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys