Новини

Изграждане на нов водопровод по ул. "Самоковско шосе" на два етапа:

I етап
- изграждане на нов водопровод по ул. "Самоковско шосе" в участъка от съществуващ водопровод Ф400 стомана (в близост до ул. "Гауди") до същ.  мост на км.84+101.

- проекта предвижда изграждане на 247 м водопроводни тръби от полиетилен висока плътност с диаметър 250мм.

- ръководител на проекта – инж. Боян Асенов, тел. 0884 884 557

- инвеститорски контрол – инж. Семра Шюкрю – тел. 0879 662 907

- разрешение за строеж №Б-11/27.01.2023 г. – главен инженер на НАГ – СО

- уведомление за започване на изпълнението на проекта

-график за изпълнение на СМР

Софийска вода планира да започне изпълнението на проекта на 07.08.2023 г. , срок за изпълнение двадесет дни.

II етап

- изграждане на нови водопроводи по ул. "Самоковско шосе" в участъка от същ. мост на км 84+006 до ул. "Риляник", по ул. "Риляник" в участъка от о.т. 15 до о.т. 76 и по ул. "Самоковско шосе" в участъка от ул. "Риляник" до ул. "Самоковско шосе" №184

- проекта предвижда изграждане на 888м водопроводни тръби от полиетилен с висока плътност с диаметър 250 мм и 110 м по ул. "Самоковско шосе" и ул. "Риляник"

- ръководител на проекта – инж. Боян Асенов, тел. 0884 884 557

- инвеститорски контрол – инж. Семра Шюкрю – тел. 0879 662 907

- разрешение за строеж №Б-54/30.03.2023 г. – главен инженер на НАГ – СО

- уведомление за започване на изпълнението на проекта

- график за изпълнение на СМР

-Софийска вода планира да започне изпълнението на 24.08. 2023 г., срок за изпълнение 60 дни.

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys