Новини

Обект: „Участък от нов главен водопровод клон I за с. Кокаляне по ул. „Васил Левски" от ул. „Петър Берон" до ул. „Държов дол"

-        Изграждане на водопровод Ф160мм HDPE в участъка от ул. „Петър Берон" при о.т.189 до ул. „Държов дол" при о.т.166 с дължина 472 м.

-        Изграждане на водопровод с диаметър Ф110мм в участъка от ул. „Държов дол" при о.т. 166 до ул. „Държов дол" при о.т. 94 с дължина 359 м.

-        Изпълнител на строително-монтажните работи ДЗЗД „Водопроводи София 2021"

-        Ръководител на проекта – инж. Захари Попов, тел. 0885 775 019

-        Инвеститорски контрол на обекта – инж. Борис Павлов, тел. 0885 035 082

-        Разрешение за строеж №Б-31/17.07.2023 г. от главен инженер на район „Панчарево"

-        Уведомление и график за изпълнение на СМР

-        Организация на движението

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys