Новини

Започва приемът на заявления за безвъзмездно предоставяне на компостер за домашни условия

Администрацията на район "Панчарево" започва приема на заявления за безвъзмездно предоставяне на компостери по кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“.

В срок до 19.06.2024 г. (сряда) всеки желаещ да кандидатства за безвъзмездно предоставяне на компостер, може да посети кметството, в което има постоянен или настоящ адрес и да подаде заявление за 1 бр. компостер.

Жителите, които са се възползвали и са получи икомпостери в предишни кампании на Столична община, сега няма да имат право да кандидатстват за нов. Всяко домакинство кандидатства за 1 бр. компостер.

Инициативата "Компостирай вкъщи" на Столична община цели стимулиране на разделното събиране и намаляване на количеството депонирани отпадъци, чрез намаляване количеството биоразградима компонента в общия обем смесен битов отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Опитът показва, че контейнерите и съдовете за смет се препълват със зелени отпадъци, което води до преждевременно запълване, както и до замърсяване около местата за изхвърляне на отпадъци.

Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

По този начин се цели и формиране на обществено самосъзнание по отношение запазване на природните ресурси.

Кампанията „Компостирай вкъщи“ е част от многото инициативи на Столична община насочени към зелените политики на София и е изпълнение на стратегията за намаляване на депонираните отпадъци и същевременно екологичния и икономически ефект от това. 

Заявление можете да изтеглите тук

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys