ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СО район „Панчарево“ съобщава, че на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ е издадено Решение  №183 по Протокол №10  от 16.05.2024г. на СОС, с която  е разрешено изработването на подробен устройствен - парцеларен план (ПП) за изграждане на ел. кабелно трасе CpH в 20kV(от съществуващ ВЕЛ в 20...
Прочети повече...

СО район „Панчарево“, че в Държавен вестник бр.52, стр.90 от 18.06.2024г. е публикувано съобщение, че е изработен Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация – изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 700(нова) до о.т. 712(нова), открива...
Прочети повече...

От 17.06.2024 г. до 16.08.2024 г. със заповед на кмета на София Васил Терзиев се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Риляник“ между ул. „Самоковско шосе“ и ул. „Шуманец“.  Заповедта можете да видите тук...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys