ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Заповед с №СОА23-РД09-2328/27.10.2023 г. за определяне на граници за район „Панчарево“ , в които ще се определя организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2024 г....
Прочети повече...

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ - ФОЙЕРВЕРКИ ОТ КАТЕГОРИЯ F2 И F3 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ЧЛ.16 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ И ШУМА В ЖИЩИНИ СГРАД...
Прочети повече...

В СО – район „Панчарево“ постъпи писмо с вх. № РПН23-ВК08-1441/09.11.2023 г. от заместник кмет на Столична община, относно влошена епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птициите (HPAI H5)в страната и Европа. Уведомяваме Ви, че при забелязване на масово измиране на пт...
Прочети повече...
© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys