ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

  На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РПН20-РА50-102/02.07.2020г. на Главния архитект на СО – Район Панчарево е одобрен проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ II-302, ПИ с идентификатор 68134.2046.3545, за разделянето му  на два нови УПИ – II-3545 за „жс“ и XXI-3545 за „...
Прочети повече...

Обявление относно започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Нов селскостопански надлез" при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за обект "Железопътна линия София - Пловдив", железопътен участък "Соф...
Прочети повече...

   На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме за проект:    Проект: ПУП - ИПРЗ на УПИ VI-1076 от кв. 22а за образуване на нов УПИ III-489,УПИ IV-1029, УПИ V-1029, УПИ VII - „ОБЩ. 1136“ УПИ VIII - „ 969 ОБЩ.“, УПИ IX-969, ИПУР  при о. т. 308Б и при о. т. 315А, ПЗ на н...
Прочети повече...

   На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ Ви уведомяваме  за  проект за:  ПУП – ПУР за  откриване на нова улица от о.т.705 до о. т. 714 и ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 04234.6942.67 и 04234.6942.139 по КККР на с. Бистрица и създаване на нов УПИ II-67,139 „ за жс и ...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys