ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – План за улична регулация за образуване на нова улица от о.т.833, о.т.833а (нова) до о.т.833б (нова) и ПРЗ на ПИ с идентификатор 04234.6942.93 по КККР на с.Бистрица за образуване на ново УПИ XXXI-93 За ЖС, кв.19а, с.Бистри...
Прочети повече...

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – План за улична регулация за образуване на нова улица от о.т.833, о.т.833а (нова) до о.т.833б (нова) и ПРЗ на ПИ с идентификатор 04234.6942.93 по КККР на с.Бистрица за образуване на ново УПИ XXXI-93 За ЖС, кв.19а, с.Бистри...
Прочети повече...

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – План за улична регулация за образуване на нова улица от о.т.833, о.т.833а (нова) до о.т.833б (нова) и ПРЗ на ПИ с идентификатор 04234.6942.93 по КККР на с.Бистрица за образуване на ново УПИ XXXI-93 За ЖС, кв.19а, с.Бистри...
Прочети повече...

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – План за улична регулация за образуване на нова улица от о.т.833, о.т.833а (нова) до о.т.833б (нова) и ПРЗ на ПИ с идентификатор 04234.6942.93 по КККР на с.Бистрица за образуване на ново УПИ XXXI-93 За ЖС, кв.19а, с.Бистри...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys