ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, ...
Прочети повече...

Столична община – Район Панчарево   Ви уведомява,  че в Държавен вестник брой 57 от 26.06.2020г. в Неофициален раздел/ Държавни ведомства, Учреждения и Общини - стр.88  на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ,  съобщава на заинтересованите,  че е изработен проект за подробен у...
Прочети повече...

          На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП – ИПР на УПИ IV-664 /ПИ с идентификатор 04234.6906.2109/ и контактни УПИ III-662, УПИ VI-665 и УПИ V-663, кв. 5 в.з. „Малинова долина - Герена“, Район Панчарево. &nbs...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys