ОТЧЕТИ

Район Панчарево е най-големия по територия административен район на Столична община с площ от 364 743 дка. Представлява изключително подходящо място за туризъм, спорт и възстановяване в околностите на София. Заема част от подножието и склоновете Витоша, Плана планина, Лозенската планина, както и прилежащия им участък на река Искър, която в този район образува живописният Панчаревски пролом. Район Панчарево включва 10 села - Панчарево, Бистрица, Железница, Плана, Кокалян, Долни Пасарел, Герман, Лозен, Казичене и Кривина, както и около 30 вилни зони. Красивата природа и запазените фолклорни традиции определят визията на район Панчарево.

Отчет на район Панчарево за 2009-2019

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys