АРХИВ ЗОП

Район Панчарево - Столична община обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII А от ЗОП с предмет: "Възстановителни и Строително-монтажни дейности за укрепване на подпорни стени на територията на с. Панчарево и пропаднал участък на територията на с. Кокаляне, район Панчаре...
Прочети повече...

Покана до всички заинтересовани лица:        На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Ви каним в срок до 28.02.2014 г. да представите оферта за избор на изпълнител за: "Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на район Панчарево - Столична...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys