ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта "Ремонт на физкултурен салон в 192 СУ "Христо Ботев", с. Бистрица". П...
Прочети повече...

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Проект за подмяна на вътрешно-отоплителна инстал...
Прочети повече...

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, съобразно т...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys