ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Съставяне на техн. паспорт, изготвяне и акт...
Прочети повече...

ПОКАНА Образец 1 - Административни сведения Образец 2 - Декларация по чл.54, ал.1, т. 1   Образец 3- Декларация по чл.54, ал.1, т. 3 Образец 3- Декларация по чл.54, ал.1, т. 3 ОБРАЗЕЦ 4- ЦЕНОВА ОФЕРТА   Проект на договор- приложение 1  ...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys