ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

ПОКАНА      Договор - приложение 1 ОБРАЗЕЦ 5 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Образец 1 - Административни сведения    Образец 2 - Декларация по чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП - Декларация по чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП    Образец 3 - Декларация по чл.54, ал.1, ...
Прочети повече...

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за „Подмяна на отоплителен котел в 192 СОУ "Хр. Боте...
Прочети повече...

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на район Панчарево и вк...
Прочети повече...

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, в изпълнение на задължението си по чл. 14 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасно условия на труд, кани всички заинт...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys