Пазарни консултации; Пазарни проучвания

От началото на 2022 г. СО - район "Панчарево" контаститра, че не се извършват никакви дейности за изпълнение на програмите за ремонти и рехабилитация на пътища на територията на СО – район „Панчарево“ по договор СОА19-ДГ55-391/14.06.2019 г. между СО и „ГБС – инфраструктурно строителство“. 1. С ...
Прочети повече...

От 08.01.2021 г. са в сила нови, по-бързи процедури за премахване на изоставени моторни превозни средства. Според разпоредбите на НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА се определят моторните превозни средства, които подлежат на принудително преместване: „По смисъла на Наре...
Прочети повече...

Тук можете да се запознаете с инвестиционната програма за 2021 г., разработена от ръководството на СО - район "Панчарево" и внесена за одобрение и включване в инвестиционната програма на СО за годината. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА СО - РАЙОН "ПАНЧАРЕВО", ВНЕСЕНА В СО ПРИДРУЖАВАЩО ПИСМО ДО СО...
Прочети повече...
© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys