Публично състезание

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ обявява обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , Публично състезание с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО” Процедурата е открита с Решение № РПН20-ДИ11-402 от 30.04.2020 год. Изтеглете документация Протокол...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys