РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 26.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 04234. 6914. 10, XVI-681, Кв. 1 В. З. Косанин Дол, В. З. Косанин Дол 9, Вилна Зона Косанин Дол X-430, Кв. 4, 100, Горно Ливаде /В. З. Косанин Дол/ 15, Попов Извор 33, 27

На 26.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: В. З Косанин Дол УПИ І-122 Кв. 14, Вилна Зона Градище къща, вила, Детски Град, Касанин Дол 2, Косана 2, Косана УПИ III-159 39, Косанин Дол УПИ III, местност Косанин Дол къща, 999, Строителство, 18, Барака, УПИ ХХІ -185 Кв 21, 1, Имот 00017, Кл. А Ст. 33, УПИ IX-151 Кв. 39, местност Ширините, Сини Връх 7, УПИ XIX-1 Кв. 6

На 26.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: В. З. Косанин Дол, УПИ ХХІІ-201, Кв. 21, Вз Косанин Дол УПИ ХХХVІІІ-398 Кв. 2, местност Косанин Дол вила, Търново 15, Пречиствателно Съоражение

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана: В. З. Кантона, махала  Календарова 1, вила, махала  Манчева, махала  Масова вила, махала  Масова вила, 2, Работилница, къща, махала  Чорбаджийска вила, махала Славкова вила

На 28.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 29.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Герман: 979 /VІІ-123/, Брайново 19, В. З. Терасите, В. З. Лозето М. Терасите Пл. 804, Вилна Зона Лозето УПИ III-84, Кв. 5, ПИ Идент. 14831. 6502. 711, Лозето, М. Терасите, ПИ 3092, Пи-14831. 6515. 746, Старият път 20, Терасите ПИ 14831. 6515. 756, УПИ II-84 Кв. 5 В. З. Лозето, УПИ VІІ-86а, 86б Кв. 3 М. Лозето, УПИ Х-129 М. Лозето

На 28.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 29.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: В, З, Лозето ПИ 14831, 6512, 1143

На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Ален Мак/52/ 12, 21, 3, 13, 11, 10, 1, 16, 18, 4, 15, 7, 8, 6, 6а, 14, 2, 9, 19, 4а, 2а, 17, 5, Гергана 5, 2, 4, Горник/79/ 2, 6, 4, Гороцвет/84/ 2б, Еделвайс/72/ 17, Люляк/77/ 3, 1, Мургаш/55/ 9, 2, 12, 8, 14, 7, 4, 10, 11, 13, 20, 16, 6, 18, 5, 3, Мусала/56/ 6, 4, 11, 8, 13, 5, 9, 12, 6а, 4а, 2, 1, 14, 3, 1а, 16, 10, Нарцис/76/ 13, 4, 17, 7, 6, 11, 2, 3, 10, 1, 5, 9, 8, 19, Райкя/53/ 20, Св. Св. Кирил и Методий/Кр. Гр 1, Съединение/Георги Димитров/ 93, 91, 66, 73, 74, 81, 68, 65, 83, 58, 79, 54, 66а, 75, 62, 85, 77, 72, 69, 56, 70, 89, 52, 64, 71, 87, 67, 60, Хризантема/75/ 5, 7, 9, 1, 2, 4, Чемшир/71/ 9, 7, 11, 6, 12, Янко Панайотов/74/ 27, 1, 22, 26, 9, 36, 8, 44, 34, 15а, 4, 3, 42, 19, 16, 6, 5, 28, 38, 13, 20, 7, 14, 18, 11, 24, 2, 10, 25, 12

На 29.08.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 8-ми Март 2, 2а, 1, 8, 11, 10, XIII-705, Кв. 94, XxIV-1656 Кв. 92, Алеко/15-та/ 70, 68, 62, 58, 54 А, 56, 31, 54, 43 Кв. 93, 66, 70, 60, Бистришко Бранище 27, 29, 39, 9, Букет 21, 31, 1, 7, 26, 23, 35, 1, 28, 12, Кв92 п-л Ххііі-1656, 13а, Вилна Зона Бистрица, Вилна Зона Манастира вила, Върла Поляна/111-та/ 69а, 1, 23, 16, 66, 41, 25, 15, 41, 19-21, 15а, Дъбова Гора 16, 9, 22, 3, 118, Калина/44-та/ 18, 5, 14, Капина 26, 6-8, 3, 3, 46, 4, 13, 11, 21, 7, 7а вила, 15, 30, 24, 20, Космонавт 9, 11, 3, 28, 4, 5, 7, Малина 8, 5, 1, 4, 9, 6, 8, Момин Проход 6, 7, 3, Парцел XVII-515, Росица 3б, 20 вила, 3б, 4, 3, 18 вила, УПИ Vііі-415. 1612, Кв. 2, 1, 19, 20, Синигер УПИ VII-495, Кв. 6а, УПИ Ix-3634, 3635, Кв. 97, УПИ Ix-505 Кв 6, Черни Връх 4а, Плажа-Упи Хх-3018 Кв. 5, 12, УПИ Хіі-507, 5, 6, 33, 33а, 6, 9, 2, 2, 6, 10, 14, Чучулига 3, 3, 3, 3, Ябълкова Градина 10, 21, 22, 18, 38, п-л 17, 20, 32, 48, 34, 35, Янчовска Река 66, 27, 67, 66, 69

На 29.08.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  София: Ябълкова Градина

На 30.08.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 04234, 6969, 3492, Бистришко Бранище Р-Н Панчарево М. Бистрица УПИ I, Вилна Зона Бистрица УПИ 14-52 Кв 40, Втори Юни/124-та/ 2, Горски път 15а, 32, 36, 17, ПИ 04234. 6970. 3488, Стефан Стамболов/Ник. Попов/ 137, 167, 193, УПИ II, Кв. 37, 159, 169, УПИ V-Снс Кв. 36, 170, 163, 150, 155, 132, 183, 187, 177, 152, 153, 156, УПИ 11-141, 142 Кв. 40, УПИ VI-Снс, Кв. 37, Черни Връх 4, Чучулига 9, 3, Ябълкова Градина 45, 33а

На 30.08.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Долни Пасарел: Вилна Зона Пасарелско Езеро УПИ 22472. 7302. 263

На 30.08.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  София: Горски пътник 30

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys