РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 07.10.2019 г. до 11.10.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел: 22472, Албена/41-ва/ 4, 6, 8, Бреза вила, 22, къща , Кв46 УПИ I-246, 21, 23, Върба 1, 2а, 10, Гергана/36-та/ 4а, 2, 4, 10, 5, 3, 12, Градина 8, 5, 2, 9, 20, 16, 7, 14, 6, 12, 3, 4, 6а, 1, Детелина, Диляна 26, 5, 16, 18, 32, 23, 30, 45, 34, 24, 13, 28а, 15, 7а, 39, 49, 4, 25, 47, 35, 8, 2, 37, 10, 27, 9, 6, 28, 7, 31, 12, 29, 41, 43, 18 ул. Явор 7, 20, 14, 11, 19, 3, 21, 29а, 33, 1, Димитър Вучков 22, 17, 11, 9, 15, 25, 17а, 20, къща , Барака, 19, 16, вила, 23, Дълга Поляна 10а, вила, 2, 21, 16, 8, 9, 39, 45, къща , 5, 42, 37, 18, 28, 35, 11, 49, 17, 46, 13, 43, 31, 47, 1, 41, 43а, 20, 40, 44, 27, 48, 38, 23, 12а, 6, 12, 25, 19, 34, Иглика 1, 7, 2, 5, 9, 8, 3, 15, 6, 11, Извор 3, 12, 9, 1, 4, 8, 6, Кап. Петко Войвода 29, 1, 11а, 7, 11, 5, Люляк 4, 8, 10, 2, 6, Роза 1, 4, 8, 2, 4а, 5, 3, 6, 8 Бс 2081, 7, 9, ул. Диляна V-305. 308 Кв. 52, ул. Диляна УПИ 305, 307, Кв. 52, УПИ I 205, Кв. 9, Хвойна 3, 15б, 13, 4, 15, 17а, 5, 2, 7, 21, 6, 1, 9, 22, 17, 8, 11, Череша 1, 4, 2а, 6, 2, 5, Явор 5, 5а, 7, къща , Ясен 2, 12, 6, 4

На 07.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 11.10.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична: В. З Ярема Имот 248 Кв. 27, В. З Ярема УПИ III-289 Кв. 30, В. З. Ярема ул. 9-та 3, УПИ ХVI-226, Кв. 25, Ярема/20та/ 26, УПИ 24 Кв27, 12-25, УПИ ХхVі-241, Кв. 27, 14-216, вила, УПИ 16-24, 37

На 08.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Панчарево: Беликата вила, 10, 1, Вилна Зона Беликата УПИ Хііі-672, Кв. 6, УПИ Vііі- 268 Кв 9, УПИ 7-288 Кв 17, Кв 1 УПИ 3-3, Кв 10 УПИ 9-270, УПИ 19-16 Кв. 1, УПИ XX-245 Кв. 16, вила, 1, УПИ Vі-228 Кв. 16, 2, УПИ ХІ- 255, Кв. 18, Кв 18 УПИ 12-256, къща , УПИ VІІІ - 271, УПИ III-3 Кв. 1, вила №7, УПИ ХVі - 239 Кв. 16, При Казана, УПИ 5-201 Кв. 15, УПИ ІІ - 78 Кв. 9, Кв5 УПИ 3-64, УПИ XVI-282 Кв. 10, УПИ ХХІІ-590 Кв. 16, П-Л 4980 Кв 9, УПИ ХіV-85 Кв. 9, Кв 16 УПИ 15-238, Кв 1 Парцел 22, Кв 6 УПИ Vі -70 УПИ -Хіх-95 УПИ , УПИ 8 Кв 3, Пи 55419. 6708. 281. 1 ул. Невен 19, Кв. 1 УПИ ХІІ-11, Кв. 16 УПИ XI- 235, УПИ 25-240 Кв. 16, Кв 6 УПИ 21-97, Кв 10, Парцел І, Имот 278, Парцел XV-14 Кв. 1, Невен/В. З. Беликата/ 22, 69, Роза/В. З. Беликата/ 5, Синигер/В. З. Беликата/ 12, Хіх-299, Ягода/В. З. Беликата/ 43

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys