Заседания

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 09.04.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 30.04.2019г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 14.05.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 28.05.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 25.06.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 03.09.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 08.10.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 05.11.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 03.12.2019г 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 26.05.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 09.06.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 23.06.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 07.07.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 21.07.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 15.09.2020г.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys