Планове за защита на населението

disaster-2362304 640План за защита на населението при бедствия

      Част 1 - Земетресения

      Част 2 - Наводнения

      Част 3 - Пожари

      Част 4 - Ядрени аварии и трансгранично замърсяване


План за раздаване на таблетки с калиев йодид в район Панчарево


 Места на сборните евакуационни пунктове


 Пунктове за защита на населението при бедствия и аварии

 


План за евакуация на жителите от селата в район Панчарево при природни бедствия, пандемии, терористични действия, крупни промишлени аварии, военни действия и използване на оръжия за масово поразяване

План за евакуация на жителите на с. Кривина

План за евакуация на жителите на с. Казичене

План за евакуация на жителите на с. Лозен

План за евакуация на жителите на с. Герман

План за евакуация на жителите на с. Панчарево

План за евакуация на жителите на с. Кокаляне

План за евакуация на жителите на с. Пасарел

План за евакуация на жителите на с. Бистрица

План за евакуация на жителите на с. Железница и с. Плана

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys