КРИВИНА

Начало

krivinaКривина е село в Западна България.Намира се на изток на разстояние 11 км. от центъра на град София и на 700 метра от източната дъга на Околовръстното шосе. На север селото граничи с няколко живописни езера, отдалечени на 600 м. от жилищната зона, докато на изток е голямото езеро на Кривина, което отстои на 200 м. На юг граничи с Казичене, което е и най-близкото разположено селище - 2,5 км. В землището на селището има наличие на високи подпочвени води. Теренът е равнинен, климатът е умерено континентален с ярко изразени годишни сезони. 
Преди доста години, когато още село Кривина не е съществувало, през неговата територия са преминавали три реки - Мачкова, Мотиска и Искър. . По точно е да се определи, че Кривина от доста години е квартал на гр. София, а много преди това селото се е намирало в Стара Планина близо до Беледие хан (на река Крива река)в местността Водениците по поречието на р.Крива. Старото селище било закътано и скрито, но турците го откриват и опожаряват. Половината от Жителите се поселват в село Градец - Софийска област и махала Беледие хан, Царичина, а останалите се преселват и основават с.Кривина. По време на Турското робство жителите на селото били недоволни от присъствието на турците и една нощ избили всички до един, събрали покъщнината си и избягали защото знаели какво ги очаква. Настаняват се на днешното място, където владетел на земите бил също турчин, но с различни разбирания. Той раздал част от земите си на кривинчани за ползване срещу обработване на собствените му земи. По-късно оставил много земи на родовете, които останали и му били верни.


ТРАНСПОРТ
Транспортът на селото е добре организиран, до там стига автобусна линия № 8 и № 14, маршрутна линия № 35.
МАНАСТИР
„Св.Спас“
ПАРКОВЕ
ул. „Искър“ 
ул. „Демокрация“
ПОЩА – ул. „Старата река” № 2 „з“
Работно време : 07:30 – 12:00 и 13:00 - 17:00 часа

СТОМАТОЛОГ - ул. „Старата река” № 2 „з“

КМЕТСТВО КРИВИНА:

Кмет: Венцислав Игнатов
Приемно време: от понеделник до петък – 10:00-12:00 часа 
Даринка Николова – Главен специалист
Адрес: ул. „Старата река” № 2 „з“
Телефон: 02/999-74-67; 02/999-74-69


Новини

Образование

История

ИСТОРИЯ КРИВИНА

Забележителности

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys